Občanské sdružení ZACHEUS

Občanské sdružení bylo založeno v roce 2004 jako výchovné, vzdělávací a kulturní centrum. Zakládající i současnou předsedkyní je Dr. Emilie Zatloukalová. Sdružení si vzalo za cíl zachránit památkově chráněný dům č.p.153 u fary v Uničově a vybudovat v něm muzeum baroka. Dům se nachází v historické části města.

Na rekonstrukci domu občanské sdružení Zacheus získalo peníze z EU, Olomouckého kraje a města Uničova. Fyzická rekonstrukce započala 14.ledna 2009 a skončí v dubnu 2010. Práce provádí stavební firma VHH Thermont s.r.o.

Uničov je starobylé město, město královské, založené roku 1213. Uničov tvoří přirozené centrum mikroregionu Uničovsko a nachází se severovýchodně od Olomouce. V současné době má město přibližně 12 a půl tisíce obyvatel. Město má velmi bohatou historii a řadu kvalitních památek. Největším uměleckohistorickým potencionálem je období baroka. Dominantou města je barokní mariánský sloup na nám. T. G. Masaryka.

Do povědomí žáků ZŠ a studentů středních škol vstoupilo baroko v projektu uničovského gymnázia pod názvem „Oživlé baroko“. Projekt financovaný EU byl ukončen v roce 2008.

Vznikem muzea baroka se představí uničovské baroko v celé své kráse. Jádrem expozice bude výběr z inventáře bývalého minoritského klášterního kostela Povýšení Svatého kříže (v současné době koncertní síň). Mnohá sochařská a malířská díla jsou nyní uložena mimo Uničov. V muzeu se také představí osobnost sv. Jana Sarkandera. Tento známý moravský světec působil v Uničově jako farář v letech 1609-1611. 10.října 2009 tedy uplynulo 400 let od jeho příchodu do Uničova.