Dva náhrobní kameny v lapidáriu

   Z dějin farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově víme, že kolem kostela byl původně hřbitov. Kostelní náměstí se tedy nachází na posvěcené půdě.

   Významným děkanem byl Joseph Körner (1700-1717), který je s dějinami uničovského kostela spojen díky stavbě kaple sv. Josefa a kostnice. Jak kostnice, tak i hřbitov byly zrušeny počátkem 19. století za josefinských reforem.

   V době rekonstrukce domu u fary v letech 2009-2010 a vzniku Muzea baroka byla na farní zahradě nalezena řada kamenů. O jednom z nich píše Hana Petříková v článku "Muzeum baroka vystavuje ikonografickou zvláštnost".

   Dnes si všimneme dvou náhrobků. První z nich, téměř kruhový, byl zazděn ve zdi, která tvoří jižní stranu farní zahrady. Při úpravě zahrady na jaře 2010 a po zbourání kůlny byl objeven a kameníky vytesán ze zdi. Na kameni je dobře čitelný nápis CATHARINA SMETANIN 1731. Nápis je ozdoben akantovými listy a tvořil asi střední část náhrobku. Jak vypadal podstavec a část nad tímto kamenem se můžeme pouze dohadovat. Je jisté, že se jednalo o jednohrob. Druhým je fragment měšťanského náhrobku z roku 1685, má tvar obdélníku o rozměrech 76x35 centimetrů. Na zachovalé části náhrobku čteme tento text: Léta Páně 1685 měsíce září dne 1. /Slovutný pan Andrea Pisa, radní/syn Václava tuto jest pochován / k jehož památce obraz ten vytesán.

   Náhrobek byl patrně původně umístěn v kostele a byl nalezen při stavebních pracích nebo při úpravě interiéru. Co se nacházelo pod nápisem, nevíme, ale horní část nad nápisem nám ukazuje, že tam byly postavy, důkazem jsou chodidla nohou. Dále již můžeme zapojit svoji fantazii a doplnit horní část náhrobku.

   Oba kameny si můžete prohlédnout v lapidáriu Muzea baroka.

                                                                                            Emilie Zatloukalová

                                                                                            Muzeum baroka v Uničově