Cíle spolku

Uničov je město s bohatou historií. Jeho založení je datováno r.1213. Vzácná listina z r.1223 potvrzuje výsady městu jako městu královskému a bohatým královským městem zůstává až do roku 1850.

Předpoklad významných nalezišť nerostného bohatství se ukázal jako chybný, ale i tak se město a jeho okolí rozvíjelo, a to díky úrodné půdě, pracovitosti zemědělců a zručnosti řemeslníků. Rozkvět města byl dán řadou výsad, které uděloval panovník Uničovu jako městu královskému. Doba středověku znamená pro město rozkvět, ale zároveň do jeho života zasahují války, nepokoje, požáry a epidemie, které způsobily, že město bylo několikrát zpustošeno a vylidněno (naposledy po 2. světové válce). Všechny tyto okolnosti mají za následek, že město nemá tolik historických památek jak by se dalo očekávat. Tím více si Uničov váží těch stávajících, a pečuje o ně.

Komise pro historické jádro města napomáhá zachování všeho, co se historie města týká.
Spolek Zacheus zaměřil svoji pozornost na památkově chráněný dům u Římskokatolické fary v Uničově, který je v havarijním stavu. Dům pravděpodobně pochází z 15. nebo z počátku 16. století.

průčelí domku před rekonstrukcí

hlavní vchod do objektu

Členové občanského sdružení, od 1.1. 2014 spolku, Zacheus se rozhodli tento památkově chráněný dům zachránit a využít ku prospěchu všech obyvatel města. Zrodil se nápad vybudovat v tomto objektu muzeum baroka. V Uničově se totiž nachází nejvíce památek právě z barokního období.

Moravské baroko (určené roky 1550-1750) navazuje na italskou barokní plastiku Lorenza Berniniho, který našel poučení u Michelangela a v římském helenismu. Baroko zasahuje naši zemi spolu s rozsáhlou rekatolizací. Zprvu k nám přicházejí umělci a řemeslníci z Itálie a Německa. V 18. století se ve větších městech nacházejí již moravští umělci, kteří se zde usazují a zakládají tradici. Baroko tak rozneslo svá umělecká díla do všech koutů Čech a Moravy.

Vznikla tak ryze česká barokní krajina, ve které nechybí sochy, morové sloupy, kostely, kláštery, kříže, boží muka, poutní kostely a kapličky.

Také Uničov byl v první polovině 18. století zasažen vlnou barokního snažení. První barokní památky pocházejí z dílenského okruhu Matyáše Bernarda Brauna představovaného Jiřím Pacákem a jeho dílnou. Odtud také pocházejí dva nejvýznamnější autoři baroka v Uničově - Jíří Antonín Heinz a Severin Stolař Tischler, kteří se společně se svými pomocníky podíleli na výzdobě nejvýznamnější uničovské barokní památky - morového neboli mariánského sloupu.

 

pohled na mariánský  (morový) sloup na Masarykově náměstí

Druhou skupinu tvoří díla anonymní, která nás i dnes udivují svojí prostou zlidovělou formou.

Ke vzniku muzea baroka nás vedl ještě jeden důvod a to navrácení významných barokních uměleckých památek zpět do města Uničova, pro které byly původně vytvořeny. Mnoho barokních soch a obrazů je v současné době mimo Uničov - v depozitářích ve Šternberku a v Olomouci.

Myšlenka vzniku muzea baroka v Uničově navazuje na projekt podpořený z fondů ESF pod názvem „Oživlé baroko“,  který byl ukončen na Gymnáziu v Uničově v roce 2008. Studenti v něm mapovali, studovali a výtvarně zpracovávali barokní památky svého města.

Na rekonstrukci kulturní památky a tím vzniku muzea baroka v Uničově se nám podařilo získat peníze z EU a od města. Stavební práce započaly 14. ledna 2009 a byly ukončeny v dubnu 2010.

Starosti nám dělá získání peněz na vnitřní vybavení muzea (některé exponáty se musí zrestaurovat). Spolek Zacheus je neziskovou organizací, a proto uvítáme každou pomoc.

Jsme si vědomi toho, že chránit kulturní památky je naší povinností. Naši předkové nám zanechali mnoho krásného, i když jejich životní úroveň byla daleko nižší než naše. Na nás je abychom jejich odkaz zachránili a udrželi.

Zachování kulturních památek má velký význam pro budoucí generace. Umění má nezastupitelnou úlohu v nabídce životního postojů, pomáhá formovat a kultivovat nás všechny. Člověk obklopen krásou a tichem nalézá odpovědi po smyslu života a poznává krásné a dobré v našem životě.

Přejeme si aby zvláště mladá generace, pro kterou toto muzeum vzniká, byla oslovena a nacházela v umění smysl pro krásu a pravdu.

Dr.Zatloukalová Emilie

Cíle spolku

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00002

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2008 - 2011 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Společensky účelná pracovní místa. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 15.4.2011 do 30.6.2011 bylo u zaměstnavatele Zacheus – duchovní, výchovné, vzdělávací a kulturní centrum u fary v Uničově v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 30 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 25 500,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 4 500,- Kč.

Pracovní místa vyhrazená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména  o uchazeče ve věku nad 50 let, se zdravotním handicapem, neuplatnitelnou kvalifikací nebo dlouhodobě stojící mimo trh práce. Těmto uchazečům tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích