Výstava kancionálů

Výstava kancionálů

   Konec měsíce října a téměř celý listopad patřily v muzeu také výstavě kancionálů (tzn. souborům duchovních písní, které jsou určeny pro křesťanskou bohoslužbu a soukromou modlitbu).

   Vystavený soubor byl tvořen zejména kancionály z konce 19. a z první poloviny 20. století, u nichž mohli návštěvníci obdivovat také krásnou knižní vazbu. Dále muzeu byly zapůjčeny malé modlitební knížky (některé i německé), jež takřka všechny byly kdysi vydávány nakladatelstvím J. Steinbrenner ve Vimperku, kterému se mj. za tuto činnost dostalo v letech 1911 až 1928 uznání hned od tří papežů.

   Mezi exponáty se ve větším množství objevila vydání Boží cesty (Písně a modlitby), o jejichž vydání se zasloužilo až do poloviny 20. století olomoucké nakladatelství Velehrad.

   Z textů vystavených na panelu se návštěvníci mohli dozvědět něco víc i o historii kancionálů českých a moravských, seznámit se blíže se vznikem, podobou a osudy Třebenického kancionálu, Žlutického kancionálu, Franusova kancionálu, Jistebnického i Ivančického kancionálu, z nichž např. posledně jmenovaný je dnes odborníky považován za jedno z nejlepších děl evropského knihtisku 16.století.