Pocta uničovskému baroku

Pocta uničovskému baroku

   V rámci Dnů evropského dědictví připravilo uničovské Muzeum baroka a ZUŠ Uničov

komentovanou prohlídku Mariánského sloupu s kulisou dobové hudby a tanců baroka.

   Ti návštěvníci, kteří přišli 17. září odpoledne na sluncem zalité Masarykovo náměstí, určitě nelitovali. Prostřednictvím kulturně-historického výkladu se mohli blíže seznámit s nejvýznamnější uničovskou barokní památkou, tj. s historií stavby, významem i výzdobou Mariánského sloupu. Zájemci se dozvěděli podrobnější informace též o umělcích, kteří na této dominantě uničovského náměstí v 18. století pracovali, byli také seznámeni s jednotlivými sochami světců i s reliéfy, jež tvoří nedílnou součást památky.

   Oko i ucho návštěvníkovo bylo zajisté pohlazeno i výkony mladých tanečnic, které předvedly tanec Tempo di ballo, hlavně potom vystoupením dvou mladých umělkyň tvořících komorní soubor DUO BAROK ARTEP, které v dobových kostýmech zahrály skladby A. Vivaldiho, F. Couperina a J. B. Barrièra.