Muzejní noc

MUZEJNÍ  NOC

V sobotu 14. 5. 2011 v odpoledních a podvečerních hodinách probíhala v Uničově a ve Střelicích kulturní akce nazvaná Muzejní noc.  Všechna uničovská muzea i Vesnické muzeum Střelice připravily pro návštěvníky pestrý program. Vstup do všech prostor i účast na všech akcích byly zdarma.

   Také Muzeum baroka v Uničově provozované o.s. Zacheus připravilo pro místní, ale i přespolní, komponovaný pořad Barokní nebe je plné andělů.

   Poutavé doteky barokního umění zprostředkovaly nejprve žákyně ZŠ Haškova citlivým přednesem barokních básní. Děvčata recitovala v dobových kostýmech, což jistě přispělo k příznivému výslednému dojmu. Na toto vystoupení navázaly děti z uničovské ZUŠ, které procítěným a kultivovaným způsobem předvedly návštěvníkům ukázky ze světové hudební tvorby doby předbarokní i barokní. Tuto část programu uzavřela děvčata (opět žákyně ZUŠ), která s patřičnou lehkostí a grácií zatančila menuet.

   Všechna tato vystoupení probíhala v areálu farní zahrady, jejíž prostředí určitě podtrhlo výkony všech účinkujících.

   Kolem 16. hodiny odpolední se dostalo také na „pány kluky“, kteří už netrpělivě očekávali zahájení „vojenské“ části programu. Chlapci, ale nejen oni, mohli zhlédnout ukázky šermířského i lučištnického umění. Nejvíce je však nadchlo, když si pod bedlivým dohledem mohli zbraně vyzkoušet (dokonce svedli i jakousi improvizovanou bitvu) a také si zastřílet z luku.

   Pestrý program probíhal po celou dobu také ve vnitřních prostorách muzea. Hned na prahu děti i dospělé přivítala loutka barona Umberta, která jim stručně nastínila osud exponátů (obrazů i soch) vystavených v muzeu baroka. Pak se návštěvníci většinou rozdělili. Dospělí absolvovali prohlídku muzea s výkladem PaedDr. E. Zatloukalové. Spolu s ní se návštěvníci mohli zamyslet nad obsahovou i formální složkou barokního umění: co postavy na obrazech i sochy vyjadřují postojem, gestem, výrazem tváře atd.

   Děti netrpělivě vyběhly do patra, kde je čekala nejen místnost plná vznášejících se papírových andílků, ale také úkol. Děti totiž obcházely všechny muzea s tzv. muzejním pasem, na němž pod obrázky šesti loutek byla prázdná okénka. Když mládežník vyřešil požadovaný úkol, bylo mu do okénka uděleno jednopísmenkové razítko. Teprve až děti splnily všechny úkoly a „posbíraly“ všech šest potřebných písmenek, vyjevilo se jim do té doby neznámé slovo (LOUTKA). Za vyplněný muzejní pas pak děti obdržely volnou vstupenku na červnové divadelní představení.

   A jaký úkol měly děti plnit v našem muzeu? Vybraly si obrázek nevybarveného andílka, zasedly ke stolečku, obrázek nejen vybarvily, ale svého andílka, kterého si odnesly s sebou domů, také pojmenovaly. Děti, které měly zájem (a byla jich většina) si mohly také vyrobit jednoduchého andílka z ozdobného celofánu. Celou výtvarnou činnost, kterou pojali velmi poctivě jak ti menší, tak i větší školáci, provázelo povídání o andělech jako duchovních bytostech, o pomoci a ochraně andělů.

   Během slavnostního odpoledne jsme také přivítali letošního tisícího návštěvníka, respektive návštěvnici, která obdržela od pracovnic muzea malý dárkový balíček.

   Program sice narušily poněkud dešťové přeháňky, takže se slíbená barokní hostina přemístila z plánovaných zahradních prostor do vstupní chodby fary. Na chuti připravených pečínek, koláčů i ovoce to však vůbec neubralo. Kdo chtěl, chuťové pohárky polechtal v míře dostatečné.

   Co říci na závěr? Určitě velké poděkování patří všem dobrovolníkům i dobrovolnicím, kteří ve svém volném čase pomáhali při přípravách muzejní noci a také při zajištění hladkého průběhu samotné akce.