J.A. Heinz - přednáška

Přednáška o J.A. Heinzovi

   V úterý 13. prosince se v prostorách Muzea baroka konala přednáška Mgr. Heleny Zápalkové, mj. kurátorky olomoucké výstavy Jiří Antonín Heinz (1698-1759), která v Arcidiecézním muzeu Olomouc probíhá od září letošního roku až do února roku následujícího.

   Mgr. Zápalková je též autorkou doprovodného textu k výstavě, v němž se věnuje životu a dílu tohoto předního moravského sochaře první poloviny 18. století.

   Mgr. H. Zápalková charakterizovala Heinzův sochařský profil i v raném, tj. uničovském, období. Uvedla, že jej tvořily dvě polohy. Na jedné straně klasický, stavebně realistický přístup k formování sochy, který vrcholí v sochách uničovského Mariánského sloupu. Jde o velkoryse komponované, jasně a v plném objemu modelované figury. Druhý přístup, expresivně hybný – vyznačuje se naopak otevřením hmotného objemu sochy a podřízeností formy obsahu. To se týká též soch sv. Máří Magdalény se sv. Janem Evangelistou z uničovského farního kostela, které jsou nyní rovněž součástí olomoucké výstavy.

   Je jistě faktem, že v rámci moravského barokního sochařství byl sice Jiří Antonín Heinz tvůrce jaksi osamocený, ale dodnes zůstává umělcem velmi výrazným a hlavně originálním.