Chvála adventu

Chvála adventu

   Letošní první adventní neděli (27. listopadu) jsme s mnohými návštěvníky muzea přivítali v mírně slavnostním a hlavně v klidném a pohodovém duchu. Společně jsme si slovem, říkadly, pranostikami a písněmi připomněli, o jaké období v závěru roku vlastně jde. Povídání jsme však začínali již svátkem sv. Šimona a sv. Judy Tadeáše (28.10.), neboť již v tomto období se lidé dříve připravovali na příchod dlouhé zimy. Připomněli jsme si i lidové zvyky, které se vážou k dalším svátkům: sv. Martina (11.11.), sv. Kateřiny (25.11.), sv. Ondřeje (30.11.), sv. Barbory (4.12.), sv. Mikuláše (6.12.) a sv. Lucie (13.12.). Přítomné návštěvníky jistě nejvíce zaujalo vyprávění o zvycích a obyčejích z oblasti Hané.

   A celé období adventní pokračovalo poté v muzeu výstavkou spojenou právě s povídáním o tom, jak naši předkové tuto roční dobu trávili a čím se třeba i bavili. Zvědavá a zvídavá školní dítka, jež na výstavu zavítala, nejvíce zaujalo vyprávění o osudech sv. Martina, sv. Mikuláše a sv. Barbory. Děvčata pak pečlivě poslouchala o zvycích věštění a předpovídání budoucnosti spojené se svátkem sv. Ondřeje. Ti nejmenší pak většinou konstatovali, že je dobře, že dnes už nechodí děti strašit zlá Perechta.