Beseda s P. Františkem Líznou

Beseda s P. Františkem Líznou

   S velkým zájmem se u Uničovanů setkala beseda s jezuitským knězem P. Františkem Líznou, který zavítal do našeho muzea ve středu 19. října.

   První část svého vyprávění věnoval P. Lízna vzpomínkám na dobu, kdy byl v dobách totality čtyřikrát vězněn z politických důvodů. Posluchačům též osvětlil, proč se v demokratických podmínkách zaměřuje na pastoraci Romů, bezdomovců a vězněných. Od roku 1995 působí ve farnosti Vyšehorky u Mohelnice.

   Přítomné P. Lízna jistě pak nejvíce zaujal líčením svých zahraničních poutních cest, ať již do Santiaga de Compostela, na Ukrajinu po stopách sv. Cyrila a sv. Metoděje, nebo z poslední poutní cesty za sv. Kateřinou Sienskou do Sieny a Říma.

   Všichni jsme se onu říjnovou středu mohli přesvědčit o tom, že P. František Lízna je člověk obdařen mimořádnou vnitřní svobodou, která se projevuje nekonvenčním myšlením a jednáním, suchým humorem na hranici absurdna, ale též hlubokou oddaností církvi, zároveň však i kritičností vůči ní.