Úvodní stránka

 Prohlídky v roce 2022

budou probíhat do 18. 12.

 

 Muzeum Baroka 

Otvírací doba:      

Říjen - prosinec 2022

Sobota - neděle:    10.00 - 16.00

 

 tel: 602 395 271

e-mail: muzeumbaroka@seznam.cz

 

Vybudovalo jej občanské sdružení Zacheus v rekonstruovaném památkově chráněném domě u fary v Uničově za pomoci prostředků z

Evorpské unie, Olomouckého kraje a města Uničova.

   
   
Evropská unie
a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj