Úvodní stránka

 Za krásami barokních obrazů

se vypravíme do muzea baroka

v neděli 17. března ve 14. hodin.

Vstup je volný, srdečně vás zveme.

 Muzeum Baroka 

                               ROK  2019    

Otvírací doba:       únor - březen

Sobota              10.00 - 16.00

                              duben - květen

Sobota              10.00 - 16.00

Neděle              10.00 - 16.00

 tel: 602 395 271

e-mail: muzeumbaroka@seznam.cz

 

Vybudovalo jej občanské sdružení Zacheus v rekonstruovaném památkově chráněném domě u fary v Uničově za pomoci prostředků z

Evorpské unie, Olomouckého kraje a města Uničova.

   
   
Evropská unie
a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj