Úvodní stránka


 Muzeum Baroka 

Otevírací doba 

květen - červen 2024

sobota, neděle 10.00  - 16.00

V případě zájmu o prohlídku muzea

mimo otvírací dobu volejte na

 tel: 602 395 271

e-mail: muzeumbaroka@seznam.cz

 

Vybudovalo jej občanské sdružení Zacheus v rekonstruovaném památkově chráněném domě u fary v Uničově za pomoci prostředků z

Evorpské unie, Olomouckého kraje a města Uničova.

   
   
Evropská unie
a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj