Úvodní stránka

 Dům duše

Beseda s Ludmilou Náhlíkovou nad knihou jejích básní.

Neděle 16. února  ve 14. 00.

Vstup volný.

 Muzeum Baroka 

Otvírací doba:           leden - červen 2020

Sobota, Neděle   10.00 - 16.00

 tel: 602 395 271

e-mail: muzeumbaroka@seznam.cz

 

Vybudovalo jej občanské sdružení Zacheus v rekonstruovaném památkově chráněném domě u fary v Uničově za pomoci prostředků z

Evorpské unie, Olomouckého kraje a města Uničova.

   
   
Evropská unie
a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj