Úvodní stránka

 V neděli 21. 5. 2017 ve 14 hod jste srdečně

zváni do muzea baroka.  Pannu Marii

oslavíme zpěvem mariánských písní.

Těšíme se na vaši účast.

 Muzeum Baroka

 

Rok 2017

Otvírací doba:      květen - červen

So a  Ne   9.30 - 16.30

 tel: 602 395 271

e-mail: muzeumbaroka@volny.cz

 

Vybudovalo jej občanské sdružení Zacheus v rekonstruovaném památkově chráněném domě u fary v Uničově za pomoci prostředků z

Evorpské unie, Olomouckého kraje a města Uničova.

   
   
Evropská unie
a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj