Úvodní stránka

 NOC  MUZEÍ

V sobotu 24. června bude Muzeum baroka

v rámci Noci muzeí zpřístupněno návštěvníkům

zdarma v době od 10 do 20 hodin.

 Muzeum Baroka

 

Rok 2017

Otvírací doba:      květen - červen

So a  Ne   9.30 - 16.30

 tel: 602 395 271

e-mail: muzeumbaroka@volny.cz

 

Vybudovalo jej občanské sdružení Zacheus v rekonstruovaném památkově chráněném domě u fary v Uničově za pomoci prostředků z

Evorpské unie, Olomouckého kraje a města Uničova.

   
   
Evropská unie
a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj