Úvodní stránka

Od prosince 2021 je Muzeum baroka

z technických důvodů zavřeno.

 

 Muzeum Baroka 

Otvírací doba:        září  2021  -  červen 2022

Sobota, Neděle   10.00 - 16.00

 tel: 602 395 271

e-mail: muzeumbaroka@seznam.cz

 

Vybudovalo jej občanské sdružení Zacheus v rekonstruovaném památkově chráněném domě u fary v Uničově za pomoci prostředků z

Evorpské unie, Olomouckého kraje a města Uničova.

   
   
Evropská unie
a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj